بانکداری

علاوه بر سیستمهای فوق در زمینه بانکداری، این مرکز در راستای تکمیل خدمات پرداخت الکترونیکی اقدام به توسعه نرم افزارهای زیر نموده است:

  1. نرم افزار پایانه پرداخت: تحت پایانههای پرداخت Ingenico ، ارتباط پایانه های پرداخت با سوئیچ های CisCo تحت پروتکل PPTP و ارتباط پایانه های پرداخت با Meganac تحت پروتکل HDLC
  2. سامانه پایانه پرداخت مجازی (VPOS)
  3. ماژول ارتباطی سوئیچ با پایانههای پرداخت Hypercom تحت استاندارد Hypercom Channel
  4. نرم افزار مدیریت پایانه های پرداخت (Termnal Management System)
  5. نرم افزار مدیریت و کنترل دستگاه های خود پرداز (ATM Controller)