سیستم متمرکز بیمه گری Core Insurance
 • هدف: پشتیبانی از عملیات صدور، ارزیابی و مدیریت خسارات و ریسک انواع بیمه نامه
 • امکانات عمومی سیستم:
 • مدیریت نمایندگان
 • مدیریت تخفیفات
 • مدیریت بازیافت
 • مدیریت شبکه کارشناسی و خسارت
 • سیستم پرداخت متمرکز از طریق شبکه پایا
 • بیمه گری الکترونیک شامل: اینترنت بیمه، تلفن بیمه، موبایل بیمه و پیامک بیمه
 • ارسال اطلاعات لازم را برای سیستم مالی، واگذاری  اتکایی، بیمه مرکزی و سایر ذینفعان
 • زیر سیستم ها:
 • بیمه اموال: صدور انواع بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی و صنعتی، انبار و سردخانه، خودرو؛ پشتیبانی از فرایند ارزیابی و پرداخت خسارت.
 • بیمه اشخاص: صدور بیمه های درمان تکمیلی گروهی و خانواده و انفرادی، بیمه حوادث، مسافرتی؛ عضویت در مراجع درمانی، پزشکان معتمد، صدور معرفی نامه اینترنتی و کارت طلایی، پشتیبانی از فرایند ارزیابی نسخه و دارو، پرداخت خسارت با اعمال کنترل سقف تعهدات بیمه گر نسبت به هرکدام از بیمه شدگان مطابق محدودیتهای قرارداد.
 • بیمه مسئولیت و مهندسی: صدور ارزیابی و پرداخت خسارت انواع بیمه نامه های مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس ارزیابی ریسک بیمه شده و نیز بیمه های تمام خطر مهندسی، انرژی، شکست ماشین آلات، شخص ثالث و مسئولیت کارفرما.
 • بیمه زندگی: طراحی محصولات متنوع بیمه های عمر به شرط فوت یا به شرط حیات و مختلط، و مستمری شامل ارزیابی پزشکی و تخمین طول عمر، جدول تضمین بازخرید، صدور بیمه نامه، دریافت اقساط بصورت اینترنتی، نگهداری حساب مستقل ذخیره ریاضی برای هرکدام از بیمه شدگان، توزیع سود تضمینی و مشارکت در منافع، اعطای وام از محل ذخیره، سرمایه مخفف، بازخرید و یا تمدید بیمه نامه با اعمال سرمایه اولیه.
 • بیمه اعتباری: انعقاد قرارداد با بیمه گذار، تعیین اعتبار بیمه شده، کنترل اعتبار مصرفی، تسویه تعهدات طرفین به صورت الکترونیکی، پرداخت خسارات و بازیافت متعهدان.
 • بیمه های اتکایی: شامل قبولی و واگذاری بیمه های اختیاری، قراردادی نسبی (کتاشیر ، سورپلاس) و قراردادی غیر نسبی  (ریسک اکسل، کت اکسل)