توضیحات

بازار سرمایه یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد می باشد که در رشد و شکوفایی آن تاثیر بسزایی دارد. سرمایه گذاری در این بازار از سودآورترین انوع سرمایه گذاری ها بوده و توجه بسیاری را به خود جلب نموده است.

ورود به بازار سرمایه نیاز به تخصص و بررسی های فراوانی دارد. امروزه، فن آوری اطلاعات به کمک تحلیلگران این حوزه شتافته است و به ایشان در دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خود یاری می رساند.

شرکت سامانه کیش نرم افزار تحلیل بازار سرمایه خود را با نام (BDSS (Bourse Decision Support system برای سهولت بخشیدن به بررسی و تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران این حوزه، طراحی و پیاده سازی نموده است. این سیستم با اتصال به داده های سازمان بورس اوراق بهادار و سامانه کدال، داده های معاملاتی و اطلاعات شرکتی را از ایشان دریافت و پس از دسته بندی تخصصی در اختیار معامله گران قرار می دهد.